Certyfikaty SSL klasy DV (Domain Validation)

Certyfikat SSL  szyfruje np. dane klientów przesyłanych przez formularz w sklepie internetowym. Dbasz tym samym o bezpieczeństwo zakupów w Twoim sklepie internetowym, zapewniasz poufność przesyłanych informacji biznesowych, zaznaczając jednocześnie, że jesteś poważnym kontrahentem.

Istnieje kilka klas certyfikatów SSL, które opisane są poniżej. Na wybór certyfikatu SSL może mieć wpływ:

 • długość procesu weryfikacji podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu (Twojej firmy),
 • cena wybranego certyfikatu SSL,
 • ilość adresów WWW jakie mają być objęte szyfrowaniem SSL (zazwyczaj jeden certyfikat umożliwia szyfrowanie danych dla jednej domeny, natomiast certyfikat typu Wildcard pozwala chronić dowolną liczbę subdomen w twojej domenie),
 • sposób prezentacji informacji w przeglądarce o certyfikacie SSL chroniącym Twoją stronę WWW.

Rozróżniamy trzy klasy certyfikatów SSL:

 • Certyfikat klasy DV (Domain Validation) – dobry poziom zabezpieczeń,
 • Certyfikaty klasy OV (Organization Validation) – wysoki poziom zabezpieczeń,
 • Certyfikaty klasy EV (Extended Validation) – najwyższy poziom zabezpieczeń.

Certyfikaty klasy DV (Domain Validation)

Certyfikaty SSL oznaczane przez wystawców jako DV (Domain Validation) gwarantują szyfrowanie transmisji informacji w certyfikowanej domenie. Podczas wydawania certyfikatu następuje weryfikacja domeny. Zakończenie procesu weryfikacyjnego ogranicza się do potwierdzenia zamówienia wysyłanego na adres e-mail: “admin@certyfikowana_domena”.

Weryfikacja domeny oznacza, że podczas realizacji zamówienia wykonywana jest:

 • weryfikacja czy w pliku CSR znajdują się te same dane abonenta co w bazie WHOIS przy domenie, która ma być zabezpieczona przez certyfikat SSL.
 • weryfikacja czy pod adresem domeny jest opublikowana strona WWW. W przeciwnym wypadku wystawca może odmówić wydania certyfikatu SSL.

Certyfikaty SSL typu DV (Domain Validation) to:

 • skuteczne zabezpieczenie przed phishingiem i podsłuchiwaniem transmisji,
 • automatyczna weryfikacja podmiotu występującego o certyfikat – bez konieczności przysyłania dokumentów rejestrowych firmy,
 • w informacjach o certyfikacie nie będzie wyświetlana nazwa Twojej firmy (funkcjonalność ta dostępna jest przy certyfikatach typu OV oraz EV),
 • ochrona prywatności użytkowników korzystających z zabezpieczonej strony WWW,
 • wysoka gwarancja na zabezpieczenie transmisji danych. W przypadku certyfikatów: RapidSSL, RapidSSL Wildcard gwarancja wystawiana jest na kwotę 10 000$.
 • bezpłatna instalacja na serwerze.

Certyfikaty DV (Domain Validation)

Certyfikaty SSL (Domain Validation) gwarantują szyfrowanie transmisji informacji w certyfikowanej domenie. Są to najpopularniejsze i najprostsze certyfikaty (najprostsze w zakresie wydawania).
Podczas wydawania certyfikatu następuje WYŁĄCZNIE weryfikacja domeny. Zakończenie procesu weryfikacyjnego ogranicza się do potwierdzenia zamówienia certyfikatu SSL wysyłanego na adres e-mail: „admin@domena-klienta.pl”

Oczywiście adres musi istnieć w domenie, dla której kupuje się certyfikat, w tym przypadku byłaby to domena: „domena-klienta.pl”. Kliknięcie linka wysłanego przez wystawcę certyfikatu na adres np. admin@domena-klienta.pl jest jedyną weryfikacją, że jest się właścicielem domeny dla której chce się uzyskać certyfikat. Po kliknięciu linka certyfikat jest wystawiany.

Gdy zajrzymy do szczegółów certyfikatu (np. klikając na zieloną kłódkę w przeglądarce) będzie tam informacja o domenie, ale nie będzie tam żadnych informacji o firmie/organizacji dla której został on wydany.

Certyfikaty OV (Organization Validation)

Certyfikaty OV to certyfikaty o rozszerzonym sposobie weryfikacji. Zanim zostanie wystawiony, musi nastąpić weryfikacja danych w oparciu o odpowiednie dokumenty rejestrowe firmy. Najczęściej trzeba przesłać mailem, faksem lub pocztą tradycyjną dokumenty, które potwierdzą dane firmy.
Różnica w stosunku do certyfikatów DV to dopisanie firmy, na jaką jest wystawiony certyfikat w szczegółach certyfikatu. W punktu widzenia klienta, który korzysta ze strony przeglądarki wyświetlają identyczną zieloną kłódkę jak w przypadku certyfikatów DV.

Certyfikaty EV (Extended Validation)

Zamówienie certyfikatu wymaga podania dokładnych danych i kompletu dokumentów  w języku angielskim.
Firma certyfikująca może kontaktować się bezpośrednio z firmą występującą o certyfikat; konieczna jest znajomość języka angielskiego. Procedura wydania obejmuje:
A. Organization Authentication Requirements
B. Operational Existence Confirmation
C. Physical Address Confirmation
D. Telephone Number Confirmation
E. Domain Authentication Requirements
F. Order Verification Requirements

Zaletą tego certyfikatu jest wyświetlenie nazwy organizacji obok standardowej ikony zielonej kłódki. Najczęściej z tego rozwiązania korzystają instytucje finansowe takie jak banki.

Podobne wpisy